Montáž sádrokartonu

Montáž sádrokartonových stavebních desek

K správné stavbě kontrukcí ze sádrokartonových desek je zapotřebí příslušenství které tvoří nosné čí závěsné konstrukce na které se sadrokarton upevňuje. Mezi základní příslušenství nezbytné k tvorbě sádrokartonových příček, podhledů ze sádrokartonových desek čí obložení stěn sádrokartonem patří profily.

Profily rozdělujeme na čtyři základní druhy označované dle využití. Jedná se o profily UW, CW, CD a UD. Pomocí těchto profilů a spojovacích kusů, šroubů a několika typů závěsů jsme schopni vytvořit téměř neomezené typy konstrukcí. Po opláštění těchto konstrukcí sádrokartonem pak získáme požadovaný typ stavební příčky, čí snížení stropu v místnosti.